dissabte, 25 d’octubre de 2014

Sa Gubia i cases de Muntanya

Sa Gubia i cases de Muntanya (25 octubre '14)

Iniciem el recorregut a l'aparcament de Raixa cap a ses cases de s'Alqueria Blanca, desviant-nos en arribar al torrent de sa Gubia. Avançarem pel jaç fins arribar al pas des Barranc. Continuarem fins la cruilla del barranc que puja cap a les cases des Pastor. Ens enfilarem pels cingles de la esquerra per pujar més aviat cap el camí de Muntanya (aleshores, això ens fa perdre més temps). Dinarem a les cases de Muntanya, proseguirem cap el coll del cingle de sa Milana, anirem a cercar el caminoi de ses Voltetes de Pastòritx, que devallen de les rotes d'en Cotó, per on passarem, també. Arribats prop de les cases de Pastòritx enfilarem cap a Raixeta i de tornada a Raixa.


 Biniatzar



 Al torrent de sa Gubia


 S'Esperò




 El pas des Barranc


 Ratapinyada




















 El grup 

 El coll des Porrassaret


 Abeurador





 Forn de calç que trobem en arribar al camí de Muntanya



 Cases de Muntanya







 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 
 Cases de Muntanya
 




 Cases de Muntanya





 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 
 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya



 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya







 Cap el coll del cingle de ses Milanes



 Posant amb na Fàtima



 

 Raixeta


 Raixerta








 Rotes d'en Cotó


 Pastòritx






 Ses Voltetes

 Ses Voltetes


 Ses Voltetes












 A Raixeta





Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada