dissabte, 25 d’octubre de 2014

Sa Gubia i cases de Muntanya

Sa Gubia i cases de Muntanya (25 octubre '14)

Iniciem el recorregut a l'aparcament de Raixa cap a ses cases de s'Alqueria Blanca, desviant-nos en arribar al torrent de sa Gubia. Avançarem pel jaç fins arribar al pas des Barranc. Continuarem fins la cruilla del barranc que puja cap a les cases des Pastor. Ens enfilarem pels cingles de la esquerra per pujar més aviat cap el camí de Muntanya (aleshores, això ens fa perdre més temps). Dinarem a les cases de Muntanya, proseguirem cap el coll del cingle de sa Milana, anirem a cercar el caminoi de ses Voltetes de Pastòritx, que devallen de les rotes d'en Cotó, per on passarem, també. Arribats prop de les cases de Pastòritx enfilarem cap a Raixeta i de tornada a Raixa.


 Biniatzar Al torrent de sa Gubia


 S'Esperò
 El pas des Barranc


 Ratapinyada
 El grup 

 El coll des Porrassaret


 Abeurador

 Forn de calç que trobem en arribar al camí de Muntanya Cases de Muntanya Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 
 Cases de Muntanya
 
 Cases de Muntanya

 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 
 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya Cases de Muntanya


 Cases de Muntanya Cap el coll del cingle de ses Milanes Posant amb na Fàtima 

 Raixeta


 Raixerta
 Rotes d'en Cotó


 Pastòritx


 Ses Voltetes

 Ses Voltetes


 Ses Voltetes
 A Raixeta